ENGLISH VERSION

Monitoring Środowiska

Dla wszystkich, którzy borykają się z problemem hałasu komunikacyjnego, oferujemy automatyczną stację monitorującą. W odróżnieniu od innych systemów pomiaru hałasu, dostarczamy rozwiązanie do długookresowego monitoringu o elastycznych możliwościach rozbudowy, gwarantujące oszczędność czasu i zasobów.

Pomiary hałasu
Stacja ENVIRO 151 przeznaczona jest do ciągłej i długookresowej rejestracji poziomu dźwięku, natężenia ruchu pojazdów oraz warunków środowiskowych: temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz opadów. Posiada możliwość montażu modułów pomiarów parametrów jakości powietrza. Stacja może stanowić również mobilny System pomiarowy zamontowany w samochodzie/przyczepie.


schemat ENVIRO151

Oprogramowanie sterujące oparte zostało o technologię WWW, dzięki czemu sterowanie może odbywać się z dowolnej przeglądarki internetowej.

Dane pomiarowe mogą być pobierane bezpośrednio ze stacji, jak i z serwera, który możemy przystosować do automatycznego pobierania, przechowywania i dystrybucji danych z kilku stacji pomiarowych, składających się na sieć monitoringu na wybranym obszarze.

Stacja ENVIRO 151 nagrodzona została na Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej w Warszawie oraz na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska – POLEKO w Poznaniu. Wdrożona została m.in. w kilku największych miastach Polski: Kielce, Wrocław, Gdańsk oraz w projektach w Republice Czeskiej, m.in. inteligentnego zarządzania ruchem w miejscach rekonstrukcji dróg.

Objęcie patronatem przez lokalne instytucje naukowe wdrożonych Stacji ENVIRO 151, staje się dla nich ogromnym źródłem wiedzy i stwarza możliwość wypracowania nowych metod walki z hałasem.

  • Oszczędność zapewniana przez pełne zautomatyzowanie pomiarów, zastępujące stosowane dotychczas ręczne techniki zliczania np. pojazdów.
  • Zminimalizowane ryzyko celowego uszkodzenia stacji, gdyż zbudowana jest w wersji wandaloodpornej.
  • Prostota i intuicyjność rozwiązania, którym zarządzać może każdy.
    Enviro 151 Wrocław
    Enviro 151 Wrocław

2009 - 2012 Far Data Spółka z o.o. Spółka Komandytowa  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS  •  mtweb.pl    
ABNIKA